Mina böcker

Genom åren har jag skrivit böcker som används både vid arbetsplatsutveckling, utbildningar på grund- och högskolenivå och av den som vill fördjupa sig på egen hand.

Samtliga intäkterna från det jag skriver skänks till utvalda, ideella organisationer  i sverige och utomlands.

 

Att utveckla anhörigstöd

Matheny, G. (2013). Att utveckla anhörigstöd. Lund: Studentlitteratur AB

Boken ger dig praktiska verktyg för hur ni kan utveckla arbetsplatsens anhörigstöd och anhörigsamverkan. Innehållet, som riktar sig både till baspersonal och ledare, är också ett handfast verktyg för anhörigombud och anhörigkonsulenter som själva utbildar och handleder arbetsgrupper. Den är också uppskattad av intresse- och anhörigföreningar och kan med fördel läsas av den som själv befinner sig i en anhörigsituation.

Ur innehållet –

Innehållet beskriver vem som ingår i begreppet anhörig samt vilket stöd de efterfrågar. I teman som kris och stressrelaterad ohälsa får du kunskap om den situation som anhöriga befinner sig i. Du får även fundera över vilken värdegrund som styr bilden av de anhöriga inom din verksamhet – ses de som en värdefull resurs eller är de en belastning i arbetet kring den närstående? I texten lär du dig vad ett anhörigsamtal innebär, hur konflikter mellan personal och anhöriga kan förebyggas och hanteras. Avslutningsvis ges exempel på hur du kan stötta anhöriga vid livets slut. Det är en användbar och faktaladdad bok med många fallbeskrivningar och förslag till diskussionsämnen för din arbetsgrupp.

 

Handtag, famntag, klapp eller kyss. Bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård och omsorg

Matheny, G. (2017). Handtag, famntag, klapp eller kyss – Bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård och omsorg. Vårdförlaget AB

Trots att sexualiteten hela tiden finns runtomkring oss är den fortfarande ett icke-ämne inom vård och omsorg. Ofta saknas ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma rutiner. I den här boken får du konkreta exempel på hur ni kan vidareutveckla arbetsgruppens förmåga att arbeta med frågorna.

Boken är ett pionjärverk som spänner hela vägen mellan exempelvis – vad som händer när vi tänder, om det finns det ett bäst före-datum för erotik, demenssjukdomars påverkan, Hbtq frågor, vikten av att lyfta sexualiteten i professionella sammanhang, anhörigas situation, funktionsnedsättning, sexuell assistans, sexleksaker till sexualitet ända fram till livets slut.

Den baseras på ett stort antal intervjuer där omsorgstagare, anhöriga och personal generöst delat med sig av sina erfarenheter kring kärlek och glädjefylld sexualitet, men också av det som inte är så rosenrött och gulligt – sexualiteten rymmer även mörkare sidor som övergrepp, diskriminering och sexuellt utanförskap. För att inte tala om ensamhet. Många människor i vårt land får sällan uppleva närhet och beröring.

 

Bokrecensioner

Handtag famntag klapp eller kyss
BTJ-häftet nr 13, 2017.
Lektör Ulf Nilsson, Bibliotekstjänst nr 13, 2017.

Sexualitet är för många ett högst privat område som sällan diskuteras öppet. I hälso- och sjukvård är det inte ovanligt att detta glöms bort/förträngs/ignoreras och patienter/brukare blir av olika anledningar, mer eller mindre omedvetet betraktade som asexuella. I denna bok tar sig författaren, som är bland annat distriktssköterska och pedagog, an detta ämne på ett lättsamt och kärnfullt sätt. Boken är uppdelad i flera korta kapitel, och texten är lättläst och med glimten i ögat utan att för den skull nonchalera allvaret i ämnesområdet. Författaren inbjuder läsaren till egen reflektion och eftertanke med bitvis lite provocerande exemplifieringar. Ämnen som porrkonsumtion, sexhjälpmedel och sexköp varvas med HBTQ-perspektiv, olika funktionsnedsättningars inverkan på sexualitet, och närhet in i döden. Detta är en mycket läsvärd bok som tar upp ett ämne som förtjänar mer uppmärksamhet och diskussion. Bokens upplägg gör den lämplig på såväl samtliga vårdutbildningar som för läsning på vårdavdelningen.