Om Eximus

Om mig – Gunilla Matheny

Hej!
Jag heter Gunilla och arbetar på olika sätt med kompetensutveckling. Utifrån det ni behöver skräddarsyr jag föreläsningar, utbildningar – grund- och högskolenivå, handleder och genomför arbetsplatsutveckling. Det kan handla om hur man stöttar och samverkar med anhöriga, bemötandekompetens, sexualitet inom vård och omsorg eller hur man skapar trivsel och resultat i en arbetsgrupp.

Du kan träffa mig på tu man hand, i en mindre grupp eller i din parrelation för terapi och personlig utveckling.

Min kompetens är bred och några av de teman jag anlitas för ser du i menyn.

Att beställa en tjänst från mig är tryggt och säkert. Yrkesstolthet och att göra ett bra jobb är viktigt för mig. Skulle du inte vara nöjd får du pengarna tillbaka.

Här kan du titta närmare på några av de teman jag jobbar med

Min kompetens

I grunden är jag distriktssköterska med specialisering i vård i livets slutskede. Jag är även författare, pedagog, uttryckande konstterapeut, parterapeut, utbildad i sexologi, hypnos, drama och en hel del andra, användbara och spännande ämnen. Hela tiden uppdaterar jag mig för att kunna ge mina kunder aktuell kunskap. För att alltid ha en fot i verkligheten går jag regelbundet ut och arbetar som sjuksköterska. Det breddar min kompetens och ger impulser till de utbildningar och föreläsningar jag håller i.

Om ni önskar kan uppdraget genomföras på engelska.

Så här jobbar jag

Att beställa en tjänst från mig är tryggt och säkert. Skulle du inte vara nöjd får du pengarna tillbaka. Du väljer själv var vi ska hålla till – en lokal ni själva ordnat, en plats jag arrangerar eller i min paviljong och skrivarstuga i Sörmland.

Varje insats skräddarsys

Den insats du ber mig utföra ska skapa största, möjliga värde för dig och din verksamhet. Ibland kanske ni bara har möjlighet att avsätta en kortare tid och ibland handlar det om en längre insats. Oavsett kommer du att mötas av ett stort och engagemang och intresse från min sid

Inledningsvis lyssnar jag in dina tankar och idéer. Jag hjälper dig att tydliggöra och bena ut vilka resultat som ska uppnås och vilka hinder som kan finnas. Därefter skräddarsyr vi insatsen tillsammans.

Du får ett konkret och tydligt förslag till upplägg och när insatsen kommer igång gör vi regelbundna avstämningar för att vara säkra på att det du beställt av mig ger det resultat du önskar.

Under hela samarbetsperioden finns jag tillgänglig för frågor eller om det är något du vill bolla något med mig. Varje uppdrag avslutas med en utvärdering.

Professionell pedagogik 
Att lotsa en individ eller grupp framåt kräver fingertoppskänsla. Jag anpassar upplägg och metodik utifrån den jag person eller grupp jag möter.

Metod och pedagogik varierar utifrån sammanhanget och antalet deltagare. Ett kan du vara säker på – jag skapar delaktighet och aktivitet oavsett om det är 1 eller 800 personer i rummet.

Se mina referenser

Forskning och beprövad erfarenhet
Det som tas upp kopplas hela tiden till forskning och beprövad erfarenhet. Jag presenterar meningsfulla fakta på ett sätt som gör det lätt att ta till sig. Jag krånglar inte till det.

Lärande är mer än en pappersprodukt 
När deltagaren lämnar rummet ska personen ha med sig både nya insikter och ökad kunskap. Det är mitt ansvar att se till att resultatet blir konkret, utvecklande och praktiskt användbart.

Var och en kan bidra
Varje deltagare har erfarenheter och kunskap att bidra med. Oavsett tema skapar jag utrymme för erfarenhetsutbyte och fångar  upp varje persons kompetens och eventuella svårigheter. De frågor jag ställer ska sätta igång en kreativ och utvecklande tankeprocess. Det får gärna skaka till ibland.

Trygghet är A och O
I ett tryggt och tillåtande klimat blir utvecklingen som störst. Genom tydliga ramar och spelregler, både kring metoder och hur vi ska förhålla oss till varandra, slipper deltagaren känna osäker och gissa sig fram.

Allvar och glädje är en bra combo
Efter många års arbete, med människor som befinner sig i svåra situationer, har jag lärt mig att allvar och glädje går hand i hand. De teman jag arbetar med kan vara tunga. Genom att vara lyhörd, för det som sker inom individen och i gruppen, kan jag skapa ett tryggt sammanhang där det finns utrymme för både allvar och skratt.

”Ibland har det varit tuffa saker vi pratat om. Alla har blivit jätteberörda men samtidigt har vi skrattat en haft kul”. 

Verkligheten kommer in i rummet –
Under många föreläsningar och utbildningar bjuder jag in ”gäster från verkligheten”. Det kan vara en omsorgstagare, klient, en anhörig eller liknande. Genom att berätta om sin livssituation och besvara frågor bidrar mina gästföreläsare till ett unikt lärande.