Tjänster

Eximus arbetar på olika sätt med kompetensutveckling på grund- och högskolenivå. Företaget, som startade sin verksamhet 2004,  har sina kunder inom både privat och offentlig verksamhet i hela landet.

Det jag erbjuder – produkter och tjänster: